Pedro Tamen 
 
was born in 1934 in Lisbon a studied law. He works as a literary critic and translater from French and Spanish, as well as an adminitrator of the Gulbenkian Foundation. His poetry collections include Poem for Every Day, 1956, Blood, Water and Wine, 1958, Daniel in the Lions’ Den, 1970, Written from Memory, 1973, Forty-two Sonnets, 1973, Horatius and Curiatius, 1981, and Delphi, Opus 12, 1987. 

Narodil se roku 1934 v Lisabonu. Po studiu práv řídil několik časopisů, je administrátorem Gulbenkianovy nadace v Lisabonu. Působí také jako literární kritik a významný překladatel, zvláště z francouzštiny a španělštiny. V roce 1996 přednášel na filosofické fakultě University Karlovy. Hlavní básnické sbírky: Báseň pro každý den, 1956, Krev, voda a víno, 1958, Daniel v jámě lvové, 1970, Psáno zpaměti, 1973, Čtyřicet dva sonetů, 1973, Horatius a Curiatius, 1981, a Delfy, Opus 12, 1987. 
 

What Arduous Long-distance 

What arduous long-distance 
course do you prepare for me 
inside my skin 
where you run and burn. 

What seventh instrument 
do you blow in my blood 
so sublimely I know only 
that you want me to walk. 

What worm in the wood 
of the bones I’ll become 
announces to me the journey 
I make in your name. 

What leaf of green 
like a leaf of zinc 
awakens and moves me 
where you are tree and key. 
 

 
 
 19:00  Wednesday 22 April  Franz Kafka Centre  Staroměstské nám. 22, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování