prague writers' festival
festival spisovatelů praha

too loud a solitude
příliš hlučná samota

 
Monday, 20 April     Pondělí 20. dubna
15.00
“City Lights”  
Lawrence Ferlinghetti  
in conversation with Michael March  
Franz Kafka Centre 
 „City Lights”  
 Hovory: Lawrence Ferlinghetti  
 a Michael March  
 Centrum Franze Kafky 
19:00
Readings: 
Lawrence Ferlinghetti USA 
Antigone Kefalá Australia 
Josef Topol Czech Republic 
Franz Kafka Centre 
 Autorská čtení:  
 Lawrence Ferlinghetti USA  
 Antigone Kefalá Austrálie  
 Josef Topol Česká republika  
 Centrum Franze Kafky
  
BRITISH DAY 
Tuesday, 21 April 
  
 BRITSKÝ DEN  
 Úterý 21. dubna
10:00
“Gargling with Jelly” 
Brian Patten 
The British Council 
 „Kloktání s želé“  
 Brian Patten  
 Britská rada
12:00
Reading: 
“Bury Me Standing” 
Isabel Fonseca 
The British Council 
 Autorské čtení:  
 „Pohřběte mě vestoje“  
 Isabel Fonseca  
 Britská rada
15:00
“The Displacement of Innocence” 
Martin Amis, Isabel Fonseca, 
Brian Patten in conversation 
The British Council 
 „Sublimace nevinnosti“  
 Hovory: Martin Amis, Isabel Fonseca 
 Brian Patten  
 Britská rada
19:00
Readings: 
Per Olov Enquist Sweden 
Brian Patten Great Britain 
Martin Amis Great Britain 
Franz Kafka Centre 
 Autorská čtení:  
 Per Olov Enquist Švédsko  
 Brian Patten Velká Británie  
 Martin Amis Velká Británie  
 Centrum Franze Kafky
  
PORTUGUESE-LANGUAGE DAY 
Wednesday, 22 April 
  
 DEN PORTUGALSKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ  
 Středa 22. dubna
12:00
Brazilian Music 
Stone Bell House 
 Brazilská hudba  
 Dům U kamenného zvonu
15:00
Readings: 
Márcio Souza Brazil 
Germano Almeida Cape Verde 
Mia Couto Mozambique 
Stone Bell House 
 Autorská čtení:  
 Márcio Souza Brazílie  
 Germano Almeida Kapverdy  
 Mia Couto Mozambik  
 Dům U kamenného zvonu 
19:00
Readings: 
Pedro Tamen Portugal 
Tahar Ben Jelloun Morocco 
Miroslav Holub Czech Republic 
Franz Kafka Centre 
 Autorská čtení:  
 Pedro Tamen Portugalsko  
 Tahar Ben Jelloun Maroko  
 Miroslav Holub Česká republika  
 Centrum Franze Kafky 
  
AUSTRIAN DAY 
Thursday, 23 April 
  
 RAKOUSKÝ DEN  
 Čtvrtek 23. dubna 
11:00
“The Novel as a Big Stick” 
Austrian authors in conversation 
Robert Menasse 
Anna Mitgutsch 
Peter Rosei 
Austrian Cultural Institute 
 „Román jako velký úder“  
 Hovory rakouských autorů  
 Robert Menasse  
 Anna Mitgutsch  
 Peter Rosei  
 Rakouský kulturní institut  
15:00
“Traditional Hatred” 
Contemporary Viennese Literature 
Peter Huemer 
Elisabeth Reichart 
Hazel Rosenstrauch 
Stone Bell House 
 „Tradiční nenávist“  
 současná vídeňská literatura  
 Peter Huemer  
 Elisabeth Reichart  
 Hazel Rosenstrauch  
 Dům U kamenného zvonu 
19:00
Readings: 
Lilian Faschinger Austria 
Ludvík Vaculík Czech Republic 
Claudio Magris Italy 
Franz Kafka Centre 
 Autorská čtení:  
 Lilian Faschinger Rakousko  
 Ludvík Vaculík Česká republika  
 Claudio Magris Itálie  
 Centrum Franze Kafky 
  
Friday, 24 April 
  
 Pátek 24. dubna
15:00
Readings: “Antigone’s Tears” 
Rhea Galanaki Greece 
Daniela Fischerová Czech Republic 
Viera Prokešová Slovakia 
Míla Haugová Slovakia 
Stone Bell House 
 Autorská čtení: „Slzy Antigony“  
 Rhea Galanaki Řecko  
 Daniela Fischerová Česká republika  
 Viera Prokešová Slovensko  
 Míla Haugová Slovensko  
 Dům U kamenného zvonu  
19:00
Readings: 
Robert Creeley USA 
Dante Marianacci Italy 
John Banville Ireland 
Franz Kafka Centre 
 Autorská čtení:  
 Robert Creeley USA  
 Dante Marianacci Itálie  
 John Banville Irsko  
 Centrum Franze Kafky
  
POLISH DAY 
Saturday, 25 April 
  
 POLSKÝ DEN  
 Sobota 25. dubna  
13:00
Kubat Trio: Polish Jazz Concert 
Stone Bell House 
 Kubat Trio: Polský jazz  
 Dům U kamenného zvonu 
15:00
“The Dead Subtracted,  
the Greatest Resigned”  
György Petri Hungary 
Ryszard Krynicki Poland 
Andrzej Szczypiorski Poland 
in conversation with 
John Banville Ireland 
Franz Kafka Centre 
 „Mrtví odešli,   
 největší rezignovali“  
 Hovory:  
 György Petri Maďarsko  
 Ryszard Krynicki Polsko  
 Andrzej Szczypiorski Polsko  
 John Banville Irsko  
 Centrum Franze Kafky 
19:00
Readings: 
Ryszard Krynicki Poland 
György Petri Hungary 
Andrzej Szczypiorski Poland 
Franz Kafka Centre 
 Autorská čtení:  
 Ryszard Krynicki Polsko  
 György Petri Maďarsko  
 Andrzej Szczypiorski Polsko  
 Centrum Franze Kafky
  
EXHIBITIONS 
  
 VÝSTAVY
6–25 April  
“For To End Yet Again”  
Prague Writers’ Festival 1991–1997  
Stanislav Tůma and Ivan Kuťák  
Photographic Exhibition  
Old Town Hall Gallery 
 6.–25. dubna 
 „Končit zase znovu“  
 Festival spisovatelů Praha 1991–1997 
 Stanislav Tůma a Ivan Kuťák 
 Fotografická výstava  
 Staroměstská radnice 
  
7–26 April  
“Dreambook”  
Photographs: Janusz Szyndler  
Text: Zbigniew Machej  
Komorní Gallery  
Josef Sudek Museum 
  
 7.–26. dubna 
 „Snář“  
 Fotografie: Janusz Szyndler 
 Text: Zbigniew Machej 
 Komorní galerie  
 Domu fotografie Josefa Sudka
  
20 April–10 May  
“A Loud Solitude”  
Rare photographs of Bohumil Hrabal  
Franz Kafka Gallery 
  
 20. dubna–10. května 
 „Hlučná samota“ 
 Vzácné fotografie Bohumila Hrabala 
 Galerie Franze Kafky
  
20 April–1 May  
“Polish Nobel Prize-Winners”  
Photographic Exhibition  
Polish Institute 
  
 20. dubna–1. května 
 “Polští nositelé Nobelovy ceny” 
 Fotografická výstava 
 Polský institut
  
 23–30 April  
“The Third Generation”: Portraits  
of Contemporary Austrian Authors  
Photographs: Sascha  Manówicz  
Austrian Cultural Institute 
   
 23.–30.  dubna  
 „Třetí generace“: portréty  
 současných rakouských autorů 
 Fotografie: Sascha Manówicz 
 Rakouský kulturní institut
  
THEATRE  
Saturday, 25 April  

“The Adventures of Don Quixote”  
A. J. M. da Silva  
Divadlo v Dlouhé 

  
 DIVADLO 
 Sobota 25. dubna 

 „Dobrodružství Dona Quixota“ 
 A. J. M. da Silva 
 Divadlo v Dlouhé

 
  The 8th Prague Writers' Festival is dedicated to Bohumil Hrabal
8. Festival spisovatelů Praha je věnován Bohumilu Hrabalovi
 
Spolupořadatelem festivalu je hlavní město Praha
 
 

programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování