“Polish Nobel Prize-Winners”
 
„Polští nositelé Nobelovy ceny“
  
Polský institut
20 April - 1 May
 
     1996  Wis³awa Szymborska 

     1980  Czes³aw Mi³osz 

     1924  Wladys³aw Reymont 

     1905  Henryk Sinkiewicz 
      

 

programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoøi   hovory   výstavy   podìkování