György Petri 
 
was born in Budapest in 1943. A prominent dissident, he is now considered the leading poet in Hungary. Although he received Roman-Catholic education, he considers himself an atheist and he counts Jews, Serbians and Danubian Swabians as his ancestors. His collections include Explanations for M, Circumscribed Fall, Eternal Monday, What They Think, Night Song of the Personal Shadow. His collected poems were published in 1996, the same year he received the Kossuth Prize, Hungary’s highest literary distinction. He lives in Budapest. 

Narodil se v roce 1943 v Budapešti. Bývalý prominentní disident je nyní uznávaným ma?arským básníkem. Ačkoli se mu dostalo římsko-katolického vychování, prohlašuje se za ateistu, a mezi své předky počítá Židy, Srby a podunajské Šváby. K jeho básnickým sbírkám patří Vysvětlení pro M, Omezený pád, Věčné pondělí, Co si myslí oni, Noční píseň vlastního stínu. Jeho sebrané básně byly vydány v roce 1996 a ve stejném roce obdržel Kossutovu cenu, maďarské nejvyšší literární ocenění. V současnosti žije v Budapešti. 
 

Electra 

Because of disgust, because it all sticks in my craw,  
revenge has become my dream and my daily bread. 
And this revulsion is stronger than the gods. 
I already see how mould is creeping across Mycenae, 
which is the mould of madness and destruction. 
 

 
  15:00  Saturday 25 April  Franz Kafka Centre  Staroměstské nám. 22, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování