Brian Patten 
 
was born in a working-class neighbourhood in Liverpool’s dockland in 1946 and finished his formal education when he left school at fifteen. Patten is known primarily as a serious poet “for adults”, but his collections of humorous poetry for children are among the best selling childrens poetry books in Britain. They include Gargling with Jelly and Thawing Frozen Frogs. He has published nine adult collections of poetry. They include Notes to the Hurrying Man, Vanishing Trick, Grinning Jack, Storm Damage, and most recently Armada (1996). 

Narodil se v roce 1946 v dělnické čtvrti liver-poolských doků a ukončil své formální vzdělání odchodem ze školy v patnácti letech. Je známý především jako autor básní pro dospělé, ale jeho humorné básnické sbírky pro děti patří mezi nejprodávanější dětské knihy v Británii. Nejznámější z nich jsou Kloktání s želé a Rozmrazování mražených žab. Vydal devět básnických sbírek pro dospělé, mezi něž patří Poznámky pro uspěchaného muže, Kouzelnický trik, Uchechtaný Jack, Škoda způsobená bouřkou a jeho poslední kniha, Armada, vyšla v roce 1996.  

 

Five Down 

She has closed her ears to the moth’s weeping, 
To the shadow’s lament. 

Her hands have abandoned the feel of cloth, 
Her tongue has let go of tasting. 
She has turned a blind eye to the darkness. 

The scent of flowers rising from under a burden of rain. 
Has nowhere to go. 
 

 
 
 19:00  Tuesday 22 April  Franz Kafka Centre  Staroměstské nám. 22,  Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování