Claudio Magris 
 
was born in 1939 in Trieste and took his degree in German in 1962. His first book The Habsburg Myth in Modern Austrian Literature rediscovered central European literature. His journalistic writings have been collected in Behind Words, 1978, and Ithaca and Beyond, 1982. He has written essays on Hoffmann, Ibsen, Svevo, Musil, Hesse and Borges. His novels include Inferences on a Sabre, 1984, The Danube, 1986, and A Different Sea, 1991. Microcosmos received the Strega Prize in 1997.  

Narodil se v roce 1939 v Terstu. Nějaký čas přednášel germanistiku na univerzitě v Turínu a nyní je profesorem německé literatury na univerzitě v Terstu. Publikoval řadu esejistických prací z oblasti literárních a kulturních dějin, např. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře, 1963, Daleko odkud, Joseph Roth a východní židovská tradice, 1971, Ithaka a za ní, 1982, i beletristických Soud o šavli, 1984, Jiné moře, 1991, či divadelní hru Stadelmann, 1998. Doma i v zahraničí ho nesporně nejvíce proslavil „sentimentální cestopis“ Dunaj, 1986, (česky v nakl. Odeon, 1992, v překladu Kateřiny Vinšové a Bohumíra Klípy). V loňském roce vydal další místopisnou knihu tohoto druhu Mikrokosmy, za niž byl vyznamenán italskou literární cenou Strega. 

Danube 
  

The Danube is often enveloped in a symbolic anti-German aura. It is the river along which different peoples meet and mingle and crossbreed, rather than being, as the Rhine is, a mythical custodian of the purity of the race. It is the river of Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrade and of Dacia, the river which – as Ocean encircled the world of the Greeks – embraces the Austria of the Habsburgs, the myth and ideology of which have been symbolised by a multiple, supranational culture. It embraces the empire in which the sovereign addressed himself to ‘my peoples’ and the national anthem was sung in eleven different tongues. The Danube is German-Magyar-Slavic-Romanic-Jewish Central Europe, polemi-cally opposed to the Germanic Reich; it is a ‘hinternational’ ecumene, for which in Prague Johannes Urzidil praised it; it is a hinterworld ‘behind the nations’.  
 

 
  19:00  Thursday 22 April  Franz Kafka Centre  Staroměstské nám. 22, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování