Antigone Kefalá
 
 

New Born 

You were not one of us 
then. 
Had still within your  
skin the scent 
of the great darkness. 

Your eyes were glassy, 
absorbed my own reflection 
giving nothing back, 
just depth, the depth 
of silent waters. 

Only your voice that  
shrilled in night 
born out of an  
eternity of fear 
was human. 
 

was born from Greek parents in the Romanian town of Braila and spoke Romanian, Greek and French before she first encountered English, the language in which she now writes. After the war she moved with her family to Greece, which was then ravaged by civil war, and from there to New Zealand, and finally to Sydney, where she now lives and works. The Alien, her first collection  
of poems, was published in 1973, followed by Thirsty Weather, 1978, and European Notebook, 1988. She has also published four novellas. Absence, new and selected poems, appeared in 1992. 

Narodila se v roce 1935 v prostředí řecké diaspory v rumunské Braile. Po válce se vystěhovala s rodiči a bratrem do Řecka, kde v té době vládl chaos občanské války, a odtud na Nový Zéland a později do Sydney, kde od té doby žije. Vydala básnické sbírky Cizinec, 1973, Vyprahlé počasí, 1978, Evropský zápisník, 1988, Nepřítomnost, 1992, novely První cesta, 1975, Ostrov, 1984 a Alexia, 1988, a její básně jsou zastoupeny ve stěžejních sbornících současné australské poezie. Výběr z její poezie Nepřítomnost vychází dvojjazyčně s českým překladem.

 
 
 19:00  Pondělí 21. dubna  Centrum Franze Kafky  Staroměstské nám. 22, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování