“Traditional Hatred”
Contemporary Viennese Literature
 
„Tradiční nenávist“
Současná vídeňská literatura
 
Peter Huemer, Elisabeth Reichart, Hasel Rosenstrauch in coversation
 
Stone Bell House
 
“At every end and turn they would use the term manic or depressive
and they wore always wrong.”
 
„Pokaždé, když nevěděli kudy kam, použili slova manický nebo 
depresivní, a vždycky to bylo špatně.“
Thomas Bernhard
 
 
 
Peter Huemer
was born in 1941 in Linz. Studied history, German and art history at the University of Vienna. Since 1987 he has worked  as producer of the radio programme Interviews and Discussions. His published work includes The Section Chief Robert Hecht and the End of Democracy in Austria, 1975, In Conversation, 1993, Submission, On Destructive Obedience (with Grete Schultz), 1990 and Viktor Matejka – Book No. 3 

Narozen v Linci roku 1941. Na vídeňské universitě vystudoval historii, germanistiku a dějiny umění. Rozhodl se pro povolání novináře v rakouské televizi, kde se stal populárním v letech 1969–1987. Nyní je vedoucím známého rozhlasového pořadu Rozhovory a diskuse. Současně se věnuje literatuře a v roce 1975 vydal román Sekční šéf Robert Hecht a Konec demokracie v Rakousku. Společně s Grete Schurz napsal úspěšnou knihu Podmanění, o destruktivní poslušnosti (1990). 
 

Elizabeth  Reichart
was born in 1953 in Steyregg, Austria. She studied history and German in Salzburg and Vienna, and has been living in Vienna since 1982 as freelance writer. Her published work includes the novel February Shadows, 1984, short stories Come Over the Lake, 1988, and The Walz, 1992, and a play Island Celebration staged at the Mozarteum in Salzburg in 1996. Her latest novel is the Forgotten Laughter of Amaterasu, which appeared this year.  

Narodila se roku 1953 ve Steyreggu v Rakousku. Vystudovala dějiny a germanistiku v Salcburku, v roce 1982 se přestěho-vala do Vídně a zde i nadále žije a tvoří. Od prvního románu v roce 1984 nazvaného Stíny února k románu druhému Zapomenutý smích Amaterasy uběhlo téměř 14 let. V těchto letech obdarovávala své čtenáře knihami s vynikajícími povídkami např. Valčík (1992) a slavila úspěchy se scénáři divadelních her. Autorka získala čestná ocenění a různá významná zahraniční stipendia. 
 

Hazel Rosenstrauch
was born in London, grew up in Vienna, and lived in New York, Toronto and Berlin. Writer, journalist, editor, historian, ethnologist, she writes essays, articles and short stories. Her work includes Neighbours turned into Jews: Exclusion and Assertion 1933–1942 (1988), Viewing our Heritage: Viennese Pictures for the Museum of Disappearing Culture (1992) and The Charm of a Woman Intellectual: Natascha and Factor S, published in 1995.  

Jako by svými životními osudy byla předurčena pro dráhu spisovatelky. Dcera emigrantů narozena v Londýně, vyrostla ve Vídni v 50. letech a v 60. letech se dostala přes New York a Toronto do Berlína. Zastávala řadu povolání – novinářka, historička, etnoložka, socioložka. Od esejí, článků a povídek do různých medií se k románové tvorbě dostala v roce 1988, kdy v Berlíně vydává Ze sousedů se stali Židé. Vyloučení a prosazení se 1933–1942. K nesporně zajímavým patří její další práce Vídeňské obrazy pro muzeum zanikající kultury (1992) a Půvab intelektuálky: Nataša a faktor S (1995).

 
 
 15:00  Thursday 23 April  Stone Bell House  Staroměstské nám. 13, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování