Lawrence Ferlinghetti 
 
was born in 1919 in Yonkers, New York. Visibly “in the American grain”, he remains pre-eminent in American letters as poet, translator, publisher, playwright and patron saint. His humanistic radicalism lit the Beat Generation. Least we forget: he was a commanding officer during the Normandy invasion and received a doctorate from the Sorbonne. In 1958, A Coney Island of  the Mind brought recognition and immense sales, providing a fluid landscape for Ferlinghetti’s major themes: “anarchy, mass corruption, engagement, and a belief in the surreality and wonder of life”. A Far Rockaway of the Heart (1997) and Loud Prayer (Torst, 1998) are his most recent collections of poems.
 

Come Lie With Me And  
 Be My Love 

Come lie with me and be my love 
Love lie with me 
Lie down with me 
Under the cypress tree 
In the sweet grasses 
Where the wind lieth 
Where the wind dieth 
As night passes 
Come lie with me 
All night with me 
And have enough of kissing me 
And have enough of making love 
And let our two selves speak 
All night under the cypress tree 
Without making love

Narodil se v roce 1919 v Yonkers, ve státě New York. Je jednou z nejvýznačnějších a nejtypičtějších osobností americké literatury; básník, překladatel, dramatik, nakladatel a „anděl strážný“. Svým radikálním humanismem podnítil tzv. beatnickou generaci. Za války byl velícím důstojníkem při invazi spojenců v Normandii  
a získal doktorát na Sorbonně. V roce 1958 mu báseň Lunapark v hlavě přinesla okamžité uznání a slávu a objevují se zde také jeho hlavní témata: „anarchie, kritika masové korupce, angažovanost a víra v surrealitu a zázračnost života“. Jeho nejnovější sbírky jsou A Far Rockaway of the Heart (1997) a Hlasitá modlitba (Torst, 1998).
 
 
  19:00 Monday 20 April Franz Kafka Centre Staroměstské nám. 22, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování