Robert Creeley 
 
 
 

Echo 
 

It was never  
simple to wait, 
to sit quiet. 

Was there still 
another way round, 
a distance to go –  

as if an echo 
hung in  
the air before 

one was heard, 
before a word 
had been said. 

What was love 
and where 
and how did one get there. 
 

was born in 1926 in Arlington, Massachusetts . In 1954 he began teaching at Black Mountain College and edited the Black Mountain Review. Although most identified as a poet (For Love, Pieces, Windows, Echoes), he has written a significant body of prose including a novel The Island, and a collection of stories, The Gold Diggers. His critical writings are published in Collected Essays. Charles Olson and Creeley developed the concept of “projective verse”. For Creeley, “form is never more than an extension of content”. ‘Why poetry? Its materials are so constant, simple, elusive, specific. It costs so little and so much. It preoccupies a life, yet can only find one in living. It is a music, a playful construct of feeling, a last word and communion.’ Life & Death, a new collection of poems, was published this year. 

Narodil se v roce 1926 v Arlingtonu ve státě Massachusetts. V roce 1956 začal vyučovat na Black Mountain College a vydávat spolu s Charlesem Olsonem legendární literární revui Black Mountain Review. Ačkoli je známý hlavně jako básník – mezi jeho sbírky patří Pro lásku, Kousky, Okna a Ozvěny – píše také prózu, například román Ostrov a sbírku povídek Zlatokopové. Jeho literárně-kritické studie vyšly ve sbírce Eseje. Charles Olson a Creely společně vyvinuli koncept “projekčního verše” . Český výbor z jeho prózy vyšel v roce 1979 pod názvem Variace. Pro Creelyho „forma nikdy není ničím víc než pokračováním obsahu“. ,Proč poezie? Materiály, s nimiž pracuje, jsou tak stálé, jednoduché, nedefinovatelné, konkrétní. Stojí tak málo a tak mnoho. Dovede zaujmout celý život, a přece může člověka najít jen v životě. Je to hudba, hravý výtvor citů, poslední slovo a přijímání svátosti.‘ Život a smrt, jeho nová sbírka poezie, vyšla tento rok.

 
  19:00 Friday 24 April Franz Kafka Centre Staroměstské nám. 22, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování