Mia Couto 
 
was born in 1955 in Beira, Mosambique, and studied medicine and biology. He made his literary debut with the collection of poems The Root of Dew, 1983, Twilight Voices, short stories, followed in 1986. His other books include short story collections Each Man is a Separate Race, 1992, Dreamed Stories, 1994, and novels Somnambulist Land, 1990 and The Veranda Under the Frangipani, 1996. He is among the most widely read African authors writing in Portuguese. 

Narodil se roku 1955 v Beiře v Mozambiku, studoval medicínu a biologii. V literatuře se uvedl sbírkou básní Kořen rosy, 1983, a sbírkou povídek Zešeřelé hlasy, 1986. Dále publikoval sbírky povídek Každý člověk je jedna rasa, 1992, a Sněné příběhy, 1994, a romány Náměsíčná země, 1990, a Veranda pod stromem frangipani, 1996. Dnes patří k nejčtenějším africkým spisovatelům píšícím portugalsky. 
 

Každý člověk má vlastní pouť 
  

Abyste tomu rozuměli: není v naší moci odklidit naše mrtvé na místo zvané věčnost.  

Naši mrtví se odmítají smířit se svým konečným stavem: dělají si, co chtějí, vstupují do naší každodenní přítomnosti a pronikají k nám z onoho území, kam by měli být vykázáni panujícím zákonem života. 

Nejvážnějším důsledkem takové svévole je skutečnost, že smrt, kterou neberou vážně ani sami mrtví, ztrácí své kouzlo totální nepřítomnosti. Smrt přestává být onou absolutní  
a neodvolatelnou odlišností mezi způsoby bytí. 
 

 
  15:00 Středa 22. dubna Dům U kamenného zvonu Staroměstské nám. 13, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování