“City Lights”
 
Lawrence Ferlinghetti in conversation with Michael March
Lawrence Ferlinghetti v hovoru s Michaelem Marchem
 
publishers as enemies of the state
nakladatelé jako nepřátelé státu
 
 
Lawrence Ferlinghetti is a legend in contemporary poetry. His name is twinned with City Lights Bookstore in San Francisco and City Lights Publications, which has rebelled against censor-ship and conservatism since the launch of the Pocket Poets Series in 1955. Within a year City Lights had published Allen Ginsberg’s Howl and Other Poems, the book that revolutionised American poetry and American consciousness. 

Lawrence Ferlinghetti je legendou současné poezie. Jeho jméno je spojeno s knihkupectvím a nakladatelstvím City Lights v San Francisku, jehož prostřednictvím propagoval vzpouru proti cenzuře a konzervativismu. Během roku vydalo nakladatelství, založené roku 1955, v edici Kapesní poezie Ginsbergovu knihu Kvílení a jiné básně, která zrevolucionizovala americkou poezii i americké myšlení. 
 

Michael March was born in New York in 1946 near the haunts of Isaac Bashevis Singer, close to the Museum of Natural History, closer still to 
the sins of the Old World. His new collection of poems, When she danced, was translated into Czech by Hana Žantovská. As Robert Creeley notes: “Poems are very specific kinds of dancing, because language is that possibility most specific to our condition as human beings.” 

Narodil se v roce 1946 v New Yorku v sousedství Isaaka Bashevise Singera, co by niklákem dohodil od Grantovy hrobky blízko Přírodovědeckého muzea a ještě blíž k hříchům starého světa. Jeho nová sbírka básní Když tančila vyšla dvojjazyčně v českém překladu Hany Žantovské. Jak píše Robert Creeley: „Básně jsou velmi specifickým druhem tance, protože jazyk je tou nejcharakterističtější vlastností lidství“. 
 

 
 
 15:00  Monday 20 April  Franz Kafka Centre  Staroměstské nám. 22, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování