“The Novel as a Big Stick”
 
„Román jako velký úder“
 
Robert Menasse, Anna Mitgutsch, Peter Rosei in coversation
 
Austrian Cultural Institute
 
“not the strength to preserve but to cleanse,
to tear out of context, to destroy”
 
„nikoli síla zachovávat, ale mýtit, vytrhávat z kontextu, ničit“
Walter Benjamin
 
 
 
Robert Menasse
was born in 1954 in Vienna, where he is often found in his studio, a transformed bordello with Genet’s blessings. He is visibly the most prominent writer of his generation – the author of an outstanding trilogy: Happy Times, Brittle World; Sensual Certainty; and Reverse Thrust, as well as collections of essays on social aesthetics. His first children’s book The Last Fairy-tale Princess, an imaginary life and death of the Princess of Wales, was published in 1997.  

Narodil se ve Vídni, kde je ho často možné najít v jeho pracovně, umístěné v budově bývalého bordelu požehnaného Genetem. Je dnes nejvýraznějším autorem své generace, díky vynikající trilogii Blažená léta, Křehký svět (v překladu Evy Žlebkové vydalo Nakladatelství Vlasty Brtníkové v roce 1997), Smyslná jistota a Zpětným rázem. Je i skvělý esejista v oboru sociální estetiky. Jeho první knížka pro děti, Poslední pohádková princezna, napsaná podle života a smrti princezny z Walesu, vyšla v roce 1997. 
 

Anna Mitgutsch
was born in 1948 in Linz, Austria. She studied English and German at Salzburg University. Freelance writer and journalist, since 1985 she divides her time between Linz and Boston. Her novels include Three Daughters, 1987, Jakob, 1992, In Foreign Cities, 1995, and Lover, Traitor: A Jerusalem Story, 1997.  

Narozena v roce 1948. Studovala anglický, německý jazyk a literaturu na salcburské univerzitě. Zde také obhájila disertační práci o současné britské poezii. Spisovatelka a novinářka, od roku 1985 žije střídavě v Linci a Bostonu. V roce l985 vydala román Trest, který byl přeložen do l3 jazyků. O dva roky později vycházejí hned dva romány Jiná tvář a Vyloučení. V roce 1992 vydává román V cizích městech, nejnovější dílo nese titul Odchod z Jeruzaléma.
 

Peter Rosei
was born in 1946 in Vienna. He wrote almost forty novels, but his work also includes poetry, theatre and television plays and film scripts. In 1993 he won the Franz Kafka Award. He appreciates the analytical quality of the Austrian writing and thinking represented by such names as Freud, Wittgenstein and Malinowski, or as he says: “the intellectual power of thinking that is capable of giving up all certainties.” 

Narodil se roku 1946 ve Vídni. Je autorem téměř čtyřiceti románů, několika básnických sbírek, divadelních a televizních her i filmových scénářů. Z mnohých uznání, které za svou tvorbu získal si nejvíce považuje Cenu Franze Kafky (l993). O relevanci rakouského románu říká: „Čeho si na rakouské tradici cením je schopnost analýzy, takové, kterou ztěles?ují jména jako Freud, Wittgenstein nebo Malinowski, nebo jak jsem kdysi řekl, síly myslet tak, že myšlení jen nepředstíráš, ale skutečně myslíš a zříkáš se jakékoli jistoty.“ 
 

 
 
 11:00  Thursday 23 April  Austrian Cultural Institute  Jungmannovo nám. 18, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování