“Antigone's Tears”
„Slzy Antigony“
 
Stone Bell House
 
 
 
Rhea Galanaki
was born in Crete in 1947, studied history and archaeology in Athens and lives in Patras. She has published four books of poetry, a collection of short stories, two novels and a book of essays on literature, and has been awarded the Nikos Kazantzakis Prize. Her preoccupation with ambiguity and constant oscillation between opposites is carried over into her prose in Concentric Stories (1986) and her two historical novels I Shall Sign Louis (1993) and The Life of Ismail Ferik Pasha (1989). 

Narodila se v roce 1947 na Krétě, vystudovala historii a archeologii v Athénách a žije v Patrasu. Vydala čtyři sbírky poezie, sbírku povídek, dva romány a knihu esejů o literatuře. Je nositelkou ceny Nikose Kazantzakise. Její zaujetí tématem ambivalence a oscilace mezi protiklady se projevuje i v povídkách Soustředné příběhy (1986) a v historických románech Život Paši Ismaila Ferika (1989) a Podepíšu se Louis (1993).  
 

Viera  Prokešová
was born in Bratislava in 1957. She has published several collections of poetry: Stranger Woman, which received Ivan Krasko Prize in 1984, Sunflower, 1988, Chain, 1992. Skin appeared this year. She resides in Bratislava, translating poetry from the Bulgarian and working as an editor at the Slovak Writer publishing house. 

Narodila se v roce 1957 v Bratislavě a vystudovala slovenštinu a bulharštinu na filozofické fakultě bratislavské univerzity. Je redaktorkou nakladatelství Slovenský spisovatel. Vydala sbírky lyrické poezie Cudzia (1984), za kterou byla odměněna cenou Ivana Kraska, Slnečnica (1988) a Retiazka (1992). Letos publikovala sbírku Pleť. Překládá poezii, zejména z bulharštiny. Žije v Bratislavě.  
 

Daniela Fischerová
 was born in Prague in 1948 and studied dramaturgy and scriptwriting at the Prague Film School. She has written a number of scripts for short, animated and feature films, radio plays and children’s books, and is widely known for her theatre plays. Her debut Dog and Wolf (1979) which was staged in London in 1994, places Francois Villon in a fictitious trial situation as a non-conformist artist in conflict with society. Her collection of short stories The Finger That Will Never Touch was published in 1996, her latest book The Big Second appeared this year.  

Narodila se v roce 1948 v Praze a vystudovala dramaturgii na FAMU. Pracovala ve scénáristickém oddělení barrandovských studií a jako redaktorka, než se začala plně věnovat literární tvorbě. Napsala řadu filmových scénářů a knížek pro děti a je známá především jako dramatička. Debutovala hrou Hodina mezi psem a vlkem (1979), kde se prostřednictvím fiktivního procesu s FrancoisemVillonem zabývá tématem konfliktu nekonformního umělce se společností. V roce 1996 vyšly její prózy Prst, který se nikdy nedotkne, poslední letošní sbírka má název Velká vteřina.

Míla Haugová
Míla Haugová, poet and translator, was born in Budapest in 1942. She is the author of eight collections of poetry, which include Rusty Clay, Shimmering Surface, Possible Tenderness and Alfa Centauri (1997). Her poems, as well as those of Viera Prokešová, appear in English in Not Waiting for Miracles, published in Slovakia in 1993. She lives in Bratislava with her daughter Elvira and dachshund Aishi. 

Narodila se v roce 1942 v Budapešti. Básnířka a překladatelka. Její poezie vyjadřuje vnitřní existenciální pocity osobního života. Sbírky Zrezivělá hlína, Proměnlivý povrch, Možná něha, Čisté dni, Praláska, Nostalgie, Dáma s jednorožcem a Alfa Centauri. Překládá z maďarštiny, němčiny a angličtiny, vydala slovenské překlady Sylvie Plathové a Paula Celana a podílela se na překladech japonské poezie. Její vlastní básně byly přeloženy do němčiny, maďarštiny, francouzštiny a angličtiny. Žije v Bratislavě s dcerou Elvírou a jezevčíkem Aishi.

 
 
 15:00 Friday 24 April Stone Bell House Staroměstské nám. 13, Praha 1 
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování