Germano Almeida 
 
was born in 1945 on the island of Boa Vista, the Cape Verde. He studied law in Lisbon and lives on the island of Sao Vincente, where he works  
as a lawyer. In 1989 he founded the publishing house Ilhéu Editora. His best known novel The Testament of Sir Napomuceno da Silva Araújo, 1989, was made into a feature film. His other novels include My Poet, 1992, Fantastic Island, 1994, Two brothers, 1994, and Tales from the House, 1996.
 

Narodil se roku 1945 na ostrově Boavista (Kapverdské ostrovy). Vystudoval práva v Lisabonu a žije na ostrově Sao Vincente, kde působí jako advokát. V roce 1989 založil nakladatelství Ilhéu Editora. V Portugalsku vydal román Závěť pana Napomucena da Silva Araúja, 1989, který byl zfilmován, dále následují romány Můj básník, 1992, Fantastický ostrov, 1994,  
Dva bratři, 1994, a Příběhy z jednoho domu,1996.
 
 

Příběhy z jednoho domu 

Joao Nuno v životě mnoho bitev nesvedl. On sám si nevzpomínal na víc než dvě; cílem té první bylo najít dobrou služebnou a jediným smyslem té druhé bylo získat srdce krásné, avšak vytrvale odolávající Aldy. Tyto jediné dvě bitvy však navždy zůstaly tak úzce spjaté, že ani on si už nebyl schopen přesně uvědomit, která z nich byla těžší, a která slavnější. K hledání Luisy ho totiž přiměly potřeby zarytého starého mládence a Aldu nakonec sváděl už jenom kvůli bezbřehé ješitnosti a neschopnosti přijmout porážku na poli, jež považoval za svoji doménu. 
 
 

 15:00 Wednesday 22 April Stone Bell House Staroměstské nám. 13 Praha 1
programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování