“The Third Generation”
Portraits of Contemporary Austrian Authors
 
„Třetí generace”
portréty současných rakouských autorů
 
Photographs: Sascha Manówicz
 
Austrian Cultural Institute
23 - 30 April
 
 
Sascha Manówicz 
 
 

programme   authors   conversation   exhibitions   acknowledgment
program   autoři   hovory   výstavy   poděkování